РГД Геосфера - Битола

Регионални натпревари по географија

РЕЗУЛТАТИ ОД ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА 2018 ГОД.

Натпреварите по географија се одржаа на 10.02.2018 год. во ОУ „Коле Канински“ - Битола и на нив учествуваа 47 ученици и околу 20 ментори наставници. Според пропозициите на Македонското географско друштво на регионалниот натпревар по географија можат да учествуваат сите ученици кои добиле прво место од соодветната општина и сите кои имаат освоено над 70 поени.

Учениците кои продолжуваат на државниот натпревар се означени со

поцрна боја.

Регионалниот натпревар по географија ќе се одржи на 17.03.2018 год. во Гимназија „Јосип Броз-Тито“ - Битола.

Резултатите се следни:

ОПШТИНА БИТОЛА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

 Место

 Поени

 Име и презиме на ученикот

 Училиште

 Место

 Ментор

1

100

Ана Марија Нечова

Св.Климент Охридски

Битола

Марина Трајчевска

2

98

Мартина Силјановска

Св.Климент Охридски

Битола

Марина Трајчевска

3

96

Петар Живковиќ

Елпида Караманди

 Битола

 Душко Швигир

4

92

Ангела Деспотова

Ѓорѓи Сугарев

Битола

Даниела Ристова

5

91

Димитар Наумовски

Св.Кирил и Методиј

Битола

Мирјана Планчак

5

91

Марија Петровска

Даме Груев

Битола

Татјана Бунарџиевска

6

90

Антим Атанасовски

Елпида Караманди

 Битола

 Душко Швигир

7

86

Деспина Биртановска

Даме Груев

Долно

Оризари

Анета Печипајковска

8

82

Вероника Божиновска

Даме Груев

Битола

Татјана Бунарџиевска

9

80

Александра Крстевска

 Коле Канински

 Битола

 Методиј Богоевски

10

79

Димитар Торковски

Елпида Караманди

 Битола

 Душко Швигир

11

78

Христијан Блажевски

Ѓорѓи Сугарев

Битола

Даниела Ристова

11

78

Деа Кадри

Св.Климент Охридски

Битола

Марина Трајчевска

12

76

Илиана Николовска

 Тодор Ангелевски

 Битола

 Гордана Богоевска

12

76

Симона Станојоска

 Коле Канински

 Битола

 Александра Јошевска Дамјановски

12

76

Ана Ристевска

 Коле Канински

 Битола

 Методиј Богоевски

13

72

Димитар Атанасовски

Св.Кирил и Методиј

Битола

Мирјана Планчак

13

72

Магдалена Галовска

 Тодор Ангелевски

 Битола

 Гордана Богоевска

14

58

Јована Ѓорѓиевска

 Крсте П. Мисирков

 Бистрица

 Пецо Димовски

15

57

Диљара Фејзулоска

Ѓорѓи Сугарев

Битола

Даниела Ристова

16

55

Стефани Николовска

Даме Груев

Долно

Оризари

Анета Печипајковска

17

52

Петар Каранфиловски

Св.Кирил и Методиј

Битола

Мирјана Планчак

18

47

Магдалена Дандушевска

 Крсте П. Мисирков

 Бистрица

 Пецо Димовски

19

42

Сара Трајковска

 Крсте П. Мисирков

 Бистрица

 Пецо Димовски

20

29

Петар Талевски

 Коле Канински

 Битола

 Александра Јошевска Дамјановски

21

27

Наталија Ѓорѓиевска

Даме Груев

Долно

Оризари

Анета Печипајковска

 

СРЕДНИ ГИМНАЗИСКИ УЧИЛИШТА

 Место

 Поени

 Име и презиме на ученикот

 Училиште

 Место

 Ментор

1

98

Катерина Смилевска

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Мите Ристов

1

98

Марио Илиевски

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Мите Ристов

2

93

Елена Здравковска

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Мите Ристов

2

93

Ангела Божиновска

СОУ Таки Даскало

Битола

Ристо Грујовски

3

90

Димитар Стевановски

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Мите Ристов

3

90

Миа Дарковска

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Љупчо Долевски

4

86

Ивана Тасевска

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Љупчо Долевски

5

78

Костантина Ушковска

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Мите Ристов

6

75

Доротеа Грамосли

СОУ Гим.Јосип Броз-Тито

Битола

Љупчо Долевски

 

 СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА

 Место

 Поени

 Име и презиме на ученикот

 Училиште

 Место

 Ментор

1

87,5

Александар Аврамовски

СОЕУ Јане Сандански-економско

Битола

Мите Ристов

2

85,5

Марија Аврамоска

СОЕУ Јане Сандански-економско

Битола

Мите Ристов

 

 ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

 Место

 Поени

 Име и презиме на ученикот

 Училиште

 Место

 Ментор

1

93

Јана Котевска

Гоце Делчев

Д.Хисар

Тони Гештаковски

2

91

Ангела Секоска

Браќа Миладиновци

с. Жван
Демир Хисар

Сања Шипковски

3

89

Мануела Веселинова

Гоце Делчев

Д.Хисар

Тони Гештаковски

4

87

Јована Илиоска

Гоце Делчев

Д.Хисар

Тони Гештаковски

5

85

Моника Ангелеска

Браќа Миладиновци

с. Жван
Демир Хисар

Сања Шипковски

6

60

Тања Домазетовска

Браќа Миладиновци

с. Жван
Демир Хисар

Сања Шипковски

 

СРЕДНИ УЧИЛИШТА

 Место

 Поени

 Име и презиме на ученикот

 Училиште

 Место

 Ментор

1

78

Даниела Радевска

СОУ Крсте Петков Мисирков

Д.Хисар

Сашо Вренцовски

2

72

Гордана Нешкоска

СОУ Крсте Петков Мисирков

Д.Хисар

Сашо Вренцовски

 

 

Click to add text, images, and other content